Dey Macha

Dey Macha
NAK TERSENGIH SELALU? SILA LIKE BIAQPILA PAGES

IKLAN BANNER RM30-TEKS RM10 SEBULAN biaqpila(at)gmail.comIsnin, Jun 29, 2009

SIARAN LANGSUNG SIDANG DEWAN RAKYAT
Dewan Rakyat 29 Jun 2009 (Isnin)

Mesyuarat Dewan Rakyat Penggal kedua Parlimen ke 12 mulai bersidang pada 15 Jun 2009 hingga 30 Jun 2009.

a. Doa
b. Pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan (10.00 pagi hingga 11.30 pagi)

1. Datuk Wira Ahmad bin Haji Hamzah [ Jasin ] minta MENTERI PERDAGANGAN ANTARABANGSA DAN INDUSTRI menyatakan peranan TEKUN, MARA, Bank Rakyat, Bank Pembangunan dalam usaha merealisasikan agenda Dasar Ekonomi Baru (DEB) termasuk mewujudkan 150, 000 usahawan Bumiputera dalam tempoh 5 tahun akan datang.

2. Dr. Siti Mariah Binti Mahmud [ Kota Raja ] minta MENTERI PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT menyatakan sama ada Kementerian telah mewujudkan pangkalan maklumat OKU (Orang Kurang Upaya) yang lengkap dan jika ada bilakah maklumat-maklumat ini boleh didapati secara online oleh Ahli Parlimen.
3. Puan Hajah Nancy binti Haji Shukri [ Batang Sadong ] minta MENTERI PERTAHANAN menyatakan sejauh manakah Program Latihan Khidmat Negara berupaya membantu meningkatkan perpaduan di kalangan rakyat.

4. Tuan Charles Anthony A/L R.Santiago [ Klang ] minta MENTERI TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR menyatakan langkah-langkah dan insentif yang telah diambil oleh Kerajaan untuk mencapai 'energy efficiency' dalam bidang pengangkutan, penggunaan alat-alat elektrik dan tabiat penjimatan elektrik. Bilakah dasar tenaga kebangsaan (national energy policy) yang telah lama diperbincangkan akan dibentangkan.

5. Datuk Hajjah Norah binti Abd Rahman [ Tanjong Manis ] minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan ;-
(a) bilakah Kementerian akan membenarkan penggunaan kereta automatik bagi ujian memandu kereta sepertimana yang dilaksanakan oleh kebanyakan negara membangun; dan
(b) jika tidak, apakah sebab-sebabnya.

6. Dato' Seri Abdul Hadi bin Awang [ Marang ] minta PERDANA MENTERI menyatakan sama ada terdapat cadangan dari Kerajaan untuk meminta perakuan Majlis Fatwa Kebangsaan terlebih dahulu sebelum membuat sebarang keputusan atau dasar yang melibatkan kepentingan orang Islam.

7. Dato' Seri Tengku Azlan Ibni Almarhum Sultan Abu Bakar [ Jerantut ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan apakah perlu kita merombak balik peranan GLC ini, ada di kalangannya yang rugi dan membebankan wang ringgit Kerajaan. Ada di antara CEO daripada GLC ini tidak langsung mengendahkan surat-surat daripada Menteri-menteri kita.

8. Dr. Tan Seng Giaw [ Kepong ] minta MENTERI PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN menyatakan bilangan projek perumahan bermasalah di seluruh negara amnya dan di Kepong khasnya seperti Happy Court di Taman Kepong. Apakah punca permasalahan dan caracara penyelesaiannya.

9. Tuan Matulidi bin Jusoh [ Dungun ] minta MENTERI SUMBER MANUSIA menyatakan bagaimana tahap pencapaian institusi pembantu rumah bagi mengatasi penggantungan terhadap pembantu rumah warga asing sekali gus mengurangkan masalah kemasukan warga asing ke
Malaysia.

10. Tuan Gobalakrishan a/l Nagapan [ Padang Serai ] minta MENTERI SUMBER MANUSIA menyatakan adakah pihak Kementerian bercadang untuk menstrukturkan semula bayaran pencen ilat seumur hidup untuk golongan yang telah diberhentikan kerja atas masalah kesihatan (medical boarded out).

11. Tuan Khairy Jamaluddin [ Rembau ] minta MENTERI KESIHATAN menyatakan status bagi rancangan pembinaan Hospital Rembau, Negeri Sembilan memandangkan upacara pecah tanah projek telah lama dibuat dan bagi mengurangi beban rakyat yang terpaksa pergi ke Hospital
Tampin untuk mendapat rawatan.

12. Tuan Abdullah Sani bin Abdul Hamid [ Kuala Langat ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan adakah Kerajaan bercadang agar potongan KWSP diwajibkan terhadap pekerja asing seperti mana yang telah diwajibkan terhadap pekerja tempatan.

Soalan-soalan MP PAS yang telah disenaraikan:
Soalan No. 20 - Tuan Mohd Firdaus bin Jaafar [ Jerai ] minta MENTERI KESIHATAN menyatakan tindakan dan langkah-langkah Kementerian untuk meningkatkan mutu perkhidmatan dan prestasi kerja kakitangan di hospital-hospital Kerajaan yang tercemar kerana dakwaan seorang Timbalan Menteri terhadap beberapa orang kakitangan Hospital Kuala Lumpur baru-baru ini.

Soalan No. 26 - Tuan Muhammad bin Husain [ Pasir Puteh ] minta MENTERI PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI menyatakan sejauh manakah kejayaan Pusat Penyelidikan Ikan Marin membangunkan kaedah ternakan ikan laut telah dikomersialkan dan setakat ini berapa ramai nelayan yang telah mengubah cara hidup mereka daripada keluar menangkap ikan di laut kepada menjadi penternak ikan laut di daratan.

Soalan No. 39 - Dr. Haji Dzulkefly bin Ahmad [ Kuala Selangor ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan tentang kadar faedah pinjaman yang diiklankan oleh institusi perbankan yang tidak mengguna-pakai 'effective rates' yang lebih tepat bagi menunjukkan kos pinjaman sebenar, tetapi sebaliknya bank-bank mengiklankan kadar faedah seperti 'flat-rate' yang pada hakikatnya adalah lebih tinggi kos pinjamannya. Adakah perlu Akta Gadai-Janji ini juga dikemas kini atau dipinda semula bagi melindungi pihak pengguna.

Soalan No. 52 - Tuan Haji Che Uda bin Che Nik [ Sik ] minta MENTERI KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH menyatakan tentang Jambatan Dusun Pengapit, Jeneri Sik yang telah 3 setengah tahun runtuh. Jambatan ini sangat berguna kepada petani miskin yang berulang alik ke tempat kerja dan membawa hasil pertanian mereka ke bandar. Di bawah dasar 1 Malaysia, rakyat diutamakan, bolehkah Kerajaan membina segera jambatan ini yang kosnya tidak pun melebihi RM 300,000.00.

Soalan No. 54 - Tuan Mohd. Nasir bin Zakaria [ Padang Terap ] minta MENTERI TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR menyatakan perincian mengenai pengambilalihan aset yang telah berjaya dilaksanakan terhadap Syarikat Air Johor (SAJ), Melaka dan Negeri Sembilan dari aspek penilaian aset air dan terma utama bagi:-
(a) pengambilalihan aset air; dan
(b) kontrak operasi air yang bakal dilaksanakan oleh Syarikat Air Johor (SAJ), Melaka dan Negeri Sembilan.

Soalan No. 60 - Dr. Haji Mohd Hayati Bin Othman [ Pendang ] minta MENTERI PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN KEBUDAYAAN menyatakan berapakah jumlah perbelanjaan untuk RTM menyiarkan ucapan secara langsung kempen PRK Bukit Gantang dan Bukit Selambau oleh bekas PM, Tun Dr.Mahathir.

Soalan No. 62 - Dr. Che Rosli bin Che Mat [ Hulu Langat ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan keberkesanan pengagihan dan pelaksanaan Pakej Rangsangan RM60 bilion dalam membantu memulihkan dan menstabilkan ekonomi negara dan rakyat.

Soalan No. 70 - Dato' Seri Mohammad Nizar bin Jamaluddin [ Bukit Gantang ] minta MENTERI KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH menyatakan apakah prosedur yang diguna pakai oleh pihak Kementerian dalam pelaksanaan Projek Perumahan Rakyat Termiskin (PPRT) dari segi pemberian hak milik tanah. Sejauh manakah pemantauan pihak Kementerian untuk memastikan matlamat asal program tersebut mencapai kejayaan.

Soalan No. 72 - Tuan Haji Nasharudin bin Mat Isa [ Bachok ] minta MENTERI KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH menyatakan jumlah pembiayaan yang telah diberikan oleh Kementerian melalui Skim Pembiyaan Ekonomi Desa (SPED) kepada Bumiputera luar bandar.

Soalan No. 73 - Dato' Haji Mahfuz bin Omar [ Pokok Sena ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan apakah bentuk dan jumlah bantuan atau peruntukan kewangan dari Kerajaan Pusat kepada Kerajaan Negeri.

Soalan No. 80 - Dr. Mujahid bin Haji Yusof Rawa [ Parit Buntar ] minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan tentang insiden kekecohan di Sidang DUN Perak pada 7 Mei di dalam dan di luar dewan, apakah Kementerian bertanggungjawab untuk campur tangan untuk kepentingan BN di Perak.

Soalan No. 85 - Dr. Lo' Lo' binti Mohamad Ghazali [ Titiwangsa ] minta MENTERI PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT menyatakan adakah Kementerian mempunyai cadangan untuk mewujudkan peraturan bagi melarang anak-anak remaja di bawah umur 17 tahun dari keluar rumah selepas jam 12 malam sebagai langkah mengurangkan masalah jenayah remaja seperti mat rempit, lepak, dadah, bohsia, samun dan rogol yang dilaporkan kian meningkat kini.

Soalan No. 93 - Tuan Khalid bin Abdul Samad [ Shah Alam ] minta PERDANA MENTERI menyatakan sejauh manakah keberkesanan penggunaan sistem biometrik untuk membanteras penipuan seperti "pengundi hantu" dalam sesuatu pilihan raya.

Soalan No. 103 - Dr. Mohd Hatta bin Md Ramli [ Kuala Krai ] minta PERDANA MENTERI menyatakan sama ada Tambak Johor akan digantikan dengan sebuah jambatan baru dan jika ya, bila projek ini akan bermula.

Soalan No. 105 - Tuan Haji Taib Azamudden bin Md Taib [ Baling ] minta PERDANA MENTERI menyatakan adakah Kerajaan Pusat berhasrat meneruskan pembinaan jambatan bengkok dengan Singapura, setelah dibatalkan oleh Kerajaan di bawah Perdana Menteri terdahulu.

Soalan No. 108 - Dato' Kamarudin Bin Jaffar [ Tumpat ] minta MENTERI PENGAJIAN TINGGI menyatakan kenapa Kementerian mengarahkan Jabatan Imigresen menyenaraihitamkan ratusan ribu peminjam PTPTN.

Soalan No. 113 - Tuan Salahuddin Bin Haji Ayub [ Kubang Kerian ] minta PERDANA MENTERI menyatakan adakah satu kajian menyeluruh terhadap keberkesanan dan keperluan Perlembagaan Malaysia dikaji semula memandangkan terdapatnya 'loophole" sesetengah undang-undang dan cabaran-cabaran baru sistem perundangan selepas 50 tahun negara
mencapai kemerdekaan.

c. Rang Undang-Undang Bacaan Kali Pertama dan Usul-Usul

- Menteri Kewangan akan mencadangkan Rang Undang-undang Perbadanan Insurans Deposit
Malaysia (Pindaan) 2009.

d. Perbahasan Rang Undang-Undang

1. (D.R. 4/2009) Rang Undang-undang Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan 2009. (Menyambung semula perbahasan atas masalah) (25 Jun 2009)
- Perbahasan - DAP Ipoh Timur (11.30)

2. (D.R. 8/2009) Rang Undang-undang Bank Negara Malaysia 2009 (Kementerian Kewangan)
3. (D.R. 9/2009) Rang Undang-undang Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia (Pindaan) (Pindaan) 2009 (Perdana Menteri)
4. (D.R. 10/2009) Rang Undang-undang Perbadanan Pembangunan Industri Kecil dan Sederhana (Pindaan ) 2009 (Kementerian Perdagangan Antarabangsa Dan Industri )
5. (D.R. 30/2008) Rang Undang-undang Jawatankuasa Etika Hakim 2008. (Perdana Menteri)
6. (D.R. 29/2008) Rang Undang-undang Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad (Peruntukan Khas) (Pindaan) 2008. (Kementerian Kewangan)

e. Ucapan Penangguhan

1. 29.6.2009 (Isnin) - Puan Teresa Kok Suh Sim (Seputeh) - Masalah Badan Pengurusan Bersama (JMB) di pangsapuri dan cadangan pindaan terhadapnya (Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan)

2. 29.6.2009 (Khamis) - Tuan Er Teck Hwa (Bakri) - Projek Petrokimia dan Industri Maritim di Sungai Pulai. (Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar)

Aturan Urusan mesyuarat, SILA KLIK

mppas


Kami tanggung kos rawatan anda secara percuma.
Daftar SEKARANG!!! Pulangan LUMAYAN !!!
CARA MENGHAPUSKAN BAU BADAN
JUST DIET...MATE 5 SARINA 019-5642140.
BELI BUDU,DODOL,SERUNDING ONLINE...SUE 013-9650658
Iklan di Biaqpila cuma RM30 sebulan (Iklan Banner+Teks) >> email ke biaqpila(at)gmail.comdescription:nizar,zambry,anwar,najib,umno,umno,umno,umno,manohara,manek urai
KOMEN
0 KOMEN

0 komen (Sila komen sikit..):

Catat Ulasan

Sendiri mau ingat...

LISTEN TO AL-QURAN ONLINE

Listen to Quran

Blog Archive